Call: 780.645.4455


 

 

Research & Ethics

08 CreeLanguageProg Activities 043

kanawâpahtamok ohi kâkiyaw wiyasiwewina

kinanâskomânaw kohtâwinaw ekwa kikâwînaw

kananâskomonaw e-kîmîkosîya ospwakan, wihkask ekwa cistemaw kikawîcihikoyâhkik

kananâskomonaw iyiniw mamitoneyicikan ekwa iyiniw pimâtisiwin ehawikosîyahk ekwa ekoni ohi

kiskinohamâkewina:  mamawokamâtowin, wicîhitowin, tâpokeyihitamowin ekwa sîhtoskâtowin

ekwa ohi tepakohp kiskinohamâtokewina ka-kiskinowâpahtîkosîyahk

  • kihew  –  sâkihitowin
  • paskwâw mostos  –  kisteyitamowin
  • maskwa  –  sôhkeyitâmowin
  • mistâpew  –  kwayaskâtisiwin
  • mahikan  –  pimameyimowin
  • amisk  –  kakehtaweyimowin
  • miskanâhk  –  tâpwewin

7SacredTeachings

kîcayihitamâhkik ohi kâkîsimopimâtisiwin, miyohakîyawewin, mamitoneyihitamowin, mosîhitâwin

ka-mîyo pimâtisinaw

ekwa ohi mîna kihciwiyasowewina:

sâkihitowin, kwayaskâtisiwin, sohkeyitâmowin, mahtâyitowin kitâpôkeyihitenaw ekwa kitapacihitânaw

12_April_May feather

BQ Research Ethics Policy 09